Tira amb dibuixos que mostren diversos nens realitzant activitats extraescolars.

Volem mostrar aquí aquelles accions que considerem d’interès per compartir a les entitats proveïdores.

Tots aquells esdeveniments o fets destacables a compartir als usuaris i les usuaries de la plataforma.

Per compartir i visibilitzar bones pràctiques.

Perquè puguem formar una comunitat amb interessos comuns.

Tira amb dibuixos que mostren diversos nens realitzant activitats extraescolars.í