Des de SialSIG, SCCL com usuàries, mares, veïnes i consultores SIG (sistemes d’informació geogràfica), fa temps que veiem necessari tenir un mapa informatiu, interactiu i sempre actualitzat, en el qual poder localitzar ràpidament l’extraescolar que busquem. Conèixer la disponibilitat, la proximitat, els horaris i com contactar i conèixer a qui l’ofereix.

Durant la pandèmia, hem vist encara més necessari poder conèixer quines extraescolars es continuaven oferint i com poder estar informades sense sortir de casa.

Potser coneixeu la iniciativa, ja que us vam contactar per presentar el projecte i conèixer la vostre opinió i les vostres necessitats. De fet, a les nostres xarxes continua la difusió que vàrem fer fa temps, perquè no volíem abandonar la idea.

Ara compten amb el suport del Departament de Polítiques Digitals i el Pla DonaTIC, que ens permetrà desenvolupar la plataforma, contactar amb les entitats i difondre la iniciativa, cobrint així els costos inicials que tenen aquests projectes. També per què durant el procés de disseny i desenvolupament del projecte tots i totes vosaltres, usuaris/es i entitats proveïdores veieu la seva utilitat.

Volem que la plataforma serveixi, a més a més, com a reguladora de l’oferta i la demanda, com a eina per poder compartir locals, professorat, grups i idees.

Com? Permetent als usuaris i usuàries indicar on busquen una extraescolar que no troben, per que els proveïdors puguin:

  • Cobrir de manera col·laborativa aquesta demanda (pot ser a la zona es disposen de locals on es pugui impartir, però no es disposa de professorat, o a l’inrevés).
  • Crear sinergies entre aquelles que disposen d’espais, entre formadors i entre entitats proveïdores.

Complementem la part tecnològica de SialSIG, SCCL, amb la part artística d’Anna Font, il·lustradora, que ens ajudarà a fer que el projecte a més de pràctic i funcional, resulti bonic. Anna Font també va col·laborar a la fase prèvia de difusió de la iniciativa.

…..

Pensem que aquest coneixement de què hi ha i el que es busca

pot ser beneficiós per a tots i totes.

…..

Si vols difondre el projecte, pots compartir la informació, et deixem aquí el tríptic per si vols descarregar-lo.

Pots descarregar i compartir el flyer de difusió de la plataforma “mapa extraescolar”